ขอยินดีต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการในวันเวลาราชการ และคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้มาคลอดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร ๐๕๓-๔๕๙๐๓๖-๗

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย

นายแพทย์ เฉลิม โพธานารักษ์


เข้าสู่ระบบ


ลิงค์ที่น่าสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม


รายการประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดการข้อมูล

วันที่เปิดวันที่สิ้นสุดรายการ
30/10/256030/09/2561แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
05/10/256005/10/2560ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์โดยสาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม
02/10/256002/10/2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
22/08/256004/09/2560สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กายภาพ) จำนวน 3 รายการ
21/08/256028/08/2560ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์โดยสาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 งาน
27/07/256002/08/2560ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟต์เตียงคนไข้และลิฟต์โดยสาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 งาน
24/07/256003/08/2560ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ดังรายการต่อไปนี้ 1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขน
03/07/256013/07/2560ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
31/05/256012/06/2560ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กายภาพ/ทันตฯ) จำนวน 7 รายการ
19/04/256019/04/2560ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
30/03/256010/04/2560ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
17/02/256017/02/2560ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
26/12/255904/01/2560ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง
06/12/255909/12/2559ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง
25/11/255906/12/2559จ้างเหมาเปิดอาคารผู้ป่วยใน อาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และอาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลแม่อาย จำนวน 1 รายการ
06/10/255917/10/2559สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลแม่อาย ปีงบประมาณ 2560
04/10/255911/10/2559ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง
27/09/255907/10/2559ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลแม่อาย
22/09/255927/09/2559ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 จำนวน 1 หลัง
21/09/255903/10/2559เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ชนิดชุดรับสภาพสารกึ่งตัวนำ (Digital Radiography) และเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 เครื่อง
30/03/255911/04/2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ
21/03/255931/03/2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) จำนวน 1 คัน
19/02/255903/03/2559จ้างก่อสร้างทางลาดขึ้น – ลงอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง จำนวน 1 รายการ
05/01/255912/01/2559ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
11/12/255816/12/2558ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่ 9635 จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2
04/12/255817/12/2558สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 7 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
02/12/255802/12/2558สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนึ่งกลาง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
13/11/255813/11/2558สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอล(Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 เครื่อง
15/10/255826/10/2558จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2559
12/10/255815/10/2558ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่ 9635 จำนวน 1 หลัง
25/09/255802/10/2558ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีน ออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร
30/06/255803/07/2558ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
04/06/255804/06/2558เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
04/06/255804/06/2558เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1เครื่อง
12/03/255823/03/2558ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา โรงพยาบาลแม่อาย
08/12/255718/12/2557ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่อาย ปีงบประมาณ 2558
10/11/255710/11/2557ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์
28/10/255728/10/2557ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลแม่อาย จำนวน 1 หลัง
22/10/255722/10/2557ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิด (Radiant Warmer) จำนวน 1 เครื่อง
10/10/255710/10/2557ประกาศสอบราคาซื้อรถฉุกเฉินระดับสูง พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 รายการ
06/10/255706/10/2557ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลแม่อาย จำนวน 1 หลัง
19/09/255719/09/2557ยกเลิประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
09/09/255709/09/2557ประกาศสอบราคาให้เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอล(Computed Radiography)พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 เครื่อง
29/08/255709/09/2557ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารก (Incubator) จำนวน 1 รายการ
22/08/255704/09/2557ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง พร้อมเค่รื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน
01/07/255717/07/2557ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่อาย
06/06/255712/06/2557ร่างขอบเขตงาน TOR และเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 หลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานพัสดุ โรงพยาบาลแม่อาย