ขอยินดีต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการในวันเวลาราชการ และคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้มาคลอดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร ๐๕๓-๔๕๙๐๓๖-๗

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย

นายแพทย์ เฉลิม โพธานารักษ์


เข้าสู่ระบบ


ลิงค์ที่น่าสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม


สมัครขอใช้บริการ

รหัสพนักงาน :   
คำหน้าหน้าชื่อ :   
ชื่อ :   
นามสกุล :   
ชื่อสำหรับ Log in :    *ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น
รหัสผ่าน :    *ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น
ยืนยันรหัสผ่าน :    *ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น
ส่วนงาน/แผนก :   
รูปภาพแทนตัวคุณ :