ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายเราทำความดี ด้วยหัวใจ
ช่วงเช้าวันนี้ นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายการซ้อมแผนระบบบัญชาการเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ อำเภ
การซ้อมแผนระบบ ICS อุบัติภัยหมู่รพ.แม่อาย และภาคีเครือข่ายในชุมชน วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีท่านนายอำเภอให้เกียรติเป็นประธาน มีทั้ง ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ติดภายในรถ และคนผู้บาดเจ็บจำนวน
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ อสม. อำเภอแม่อาย
"งานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑" วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงให
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายการรับรองโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงพยาบาลแม่อาย สู่การรับรองโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย เตรียมรับเสด็จและเข้ารับประทานใบประก
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายZero Tolerance
โรงพยาบาลแม่อายประกาศเจตนารมย์ร่วมกันประกาศนโยบายโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายโครงการ “วิ่ง-เต้น เน้นสุขภาพสู่การขับเคลื่อนเครือ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่อาย โดย สสอ.แม่อายและ รพ.แม่อายซึ่งเป็นหน่วยงานเลขานุการ จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประกาศนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมโ
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายโรงพยาบาลแม่อายได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการทีมคุณภาพโรงพยาบาลแม่อายเดินทางไปรับมอบใบประกาศผ่านการรับรองคุณภาพจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย ประจำปี ๒๕
งานมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย
การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลแม่อาย วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายอบรมวิทยาการครู ข ป้องกันเด็กจมน้ำ
อบรมวิทยาการครู ข ป้องกันเด็กจมน้ำ ในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว และสระว่ายน้ำโยธา