ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย ประจำปี ๒๕
งานมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย
การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลแม่อาย วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายอบรมวิทยาการครู ข ป้องกันเด็กจมน้ำ
อบรมวิทยาการครู ข ป้องกันเด็กจมน้ำ ในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว และสระว่ายน้ำโยธา
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายSport night party and thank you party
งาน Sport night party and thank you party ของครอบครัวโรงพยาบาลแม่อายโอกาสพิเศษของค่ำคืนฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแสดงความยินดีกับผลงานการประเมิน HA หลังจากที่ทุกคนปฏิบัติหน้
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายคลินิกหมอครอบครัว PCC
เริ่มต้นนับหนึ่ง..ก้าวแรกของโรงพยาบาลสาขา บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนตำบลสันต้นหมื้อและตำบลข้างเคียง
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายตรวจเยี่ยมประเมินงานคุณภาพ (HA)
ทางโรงพยาบาลแม่อายขอกราบขอบพระคุณ รศ.นพ.รณชัย อธิสุข , น.ต.หญิงเยาวมาลย์ เหลืองอร่าม และ ดร.สิริรัตน์ เนตรประภา ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) วันที่ ๑๘