ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายบริจาคเตียงนอกผู้ป่วย
ช่วงเช้าวันนี้ท่านพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ชมรมกู้ภัยแม่อายรวมใจปันบุญ ได้เดินทางมาบริจาคเตียงนอนผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลแม่อาย เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ขออนุโมท
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานด้านสาธารณสุข รอบ ๓ ( โซนบริการที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ อ.ฝาง , อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ ) ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๑
ช่วงเช้าวันนี้ ( วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ) นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย เป็นประธานเปิดงานการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเวียงมะลิกา โรง
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พอ.สว. บ้านห้วยป่ากล้วย วัน
ช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อายร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เดินทางออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษา ตรวจรักษาฟัน บริกา
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ช่วงบ่ายวันนี้ นพ.เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันวิสาขบูชาวันพระพุทธ
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยาบาลแม่อาย
ช่วงเช้าวันนี้ นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่อายและตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีสักการะสิ่งศักด์สิทธ์ประจำโรงพยาบาล ศาลพระพรหม ศาล
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะนิเทศน์จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่อาย
ภาพกิจกรรม และข่าวสาร โรงพยาบาลแม่อายตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่อา
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อายร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอแม่อาย ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย