News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2018-07-24

   นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อายเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา ประชาชนอำเภอแม่อายร่วมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายเทียนเข้าพรรษา ๑๓ วัด ในอำเภอแม่อาย ร่วมจิตสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีท่านเจ้าคณะอำเภอแม่อายประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านนายอำเภอแม่อายประธานฝ่ายฆราวาส ณ.วัดแม่อาย พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา