บริจาคเตียงนอกผู้ป่วย...
Update :2018-06-20
ช่วงเช้าวันนี้ท่านพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ชมรมกู้ภัยแม่อายรวมใจปันบุญ ได้เดินทางมาบริจาคเตียงนอนผู้ป่วยให้แก่โรงพ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับ...
Update :2018-06-14
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานด้านสาธารณสุข รอบ ๓ ( โซนบริการที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ อ.ฝาง , ...

การประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภ...
Update :2018-06-07
ช่วงเช้าวันนี้ ( วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ) นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย เป็นประธานเปิดงานการประกวด อสม. ดีเ...

ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พอ.สว. ...
Update :2018-05-26
ช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อายร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เดินทางออกหน่วยแพทย์พระร...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๒๘ พฤษภาคม ๒...
Update :2018-05-28
ช่วงบ่ายวันนี้ นพ.เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โรงพยา...
Update :2018-05-03
ช่วงเช้าวันนี้ นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่อายและตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธี...

ดูทั้งหมด...