มหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำ...
Update :2018-02-23
งานมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัด...

ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย...
Update :2018-02-21
การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลแม่อาย วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ เชียงใหม่...

อบรมวิทยาการครู ข ป้องกันเด็กจ...
Update :2018-02-19
อบรมวิทยาการครู ข ป้องกันเด็กจมน้ำ ในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่...

Sport night party and thank yo...
Update :2018-02-15
งาน Sport night party and thank you party ของครอบครัวโรงพยาบาลแม่อายโอกาสพิเศษของค่ำคืนฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแสดงความยิ...

คลินิกหมอครอบครัว PCC...
Update :2018-02-02
เริ่มต้นนับหนึ่ง..ก้าวแรกของโรงพยาบาลสาขา บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนตำบลสันต้นหมื้อและตำบลข้างเคี...

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เ...
Update :2018-01-27
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิ...

ดูทั้งหมด...