หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ระบบบริหารจัดการถายใน ownCloud- ระบบจองห้องประชุม/จองรถ

- ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- ระบบไฟร์เซอร์เวอร์
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com