หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา โรงพยาบาลแม่อาย


วิสัยทัศน์โรงพยาบาลแม่อาย
"เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดนที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการไว้วางใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"


พันธกิจโรงพยาบาลแม่อาย 

1.มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกกลุ่มผู้รับบริการให้มีมาตรฐาน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

3.สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกขององค์กร

 

ปรัชญาโรงพยาบาลแม่อาย 
เป็นองค์กรร่วมแห่งอุดมการณ์ และคุณภาพที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน


คำขวัญโรงพยาบาลแม่อาย 
ทุกชีวิตมีค่า เรารักษาด้วยความห่วงใย

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew