หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


                                                                                      โรงพยาบาลแม่อาย

                                                                                     191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
                                                                             โทร. 053-459036-7 โทรสาร. 053-459038 ห้องวิทยุ โทร.503-459385  

                                        หมายเลขติดต่อภายใน

กลุ่มงานการจัดการฝ่ายการพยาบาลฝ่ายทันตกรรม
233หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป113หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล117ห้องฟัน
789หัวหน้างานพัสดุ116ห้องสมุด616ห้องฟัน
203เลขาผู้อำนวยการ136ห้องพักแพทย์งานกายภาพบำบัด
456งานทรัพยากรบุคคล105ห้องบัตร415กายภาพบำบัด
451ธุรการ125ประชาสัมพันธ์งานห้องคลอด
101การเงิน453ศูนย์เปล122ห้องคลอด
205การเงินงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน212ห้องรอคลอด
412การเงิน(จุดชำระเงิน OPD)102ห้องฉุกเฉิน178ห้องพักหลังคลอด
417การเงิน150ห้องฉุกเฉินหน่วยจ่ายกลาง,ซักฟอก
123บัญชี124

ห้องสังเกตุอาการ

147หน่วยจ่ายกลาง
118งานพัสดุ304ห้องสังเกตุอาการ121ซักฟอก
196ห้องคลังพัสดุงานผู้ป่วยนอกงานแพทย์แผนไทย
292งานพัสดุ129ผู้ป่วยนอก131แพทย์แผนไทย
618ห้องเก็บเงิน(ตึก opd ใหม่)414ผู้ป่วยนอกกลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
ภูมิทัศน์ห้องตรวจแพทย์405หัวหน้างานบริการปฐมภูมื
183งานยานพาหนะ278ห้องตรวจที่ 2111งานส่งเสริมสุขภาพ
120งานซ่อมบำรุง127ห้องตรวจที่ 3128งานสุขภาพจิตร
230ป้อมยามด้านนอก110ห้องตรวจที่ 4302งานสุขภาพจิตร
421งานประปา300ห้องตรวจที่ 5419งานยาเสพติด
งานชันสูตร448หน้าห้องตรวจที่ 8122ควบคุมโรค
103ห้อง LAB403หน้าห้องตรวจที่ 8306NCD มะลิกา
296ห้อง LAB484ห้องตรวจที่ 8งานประกัน
303ห้อง LAB175ห้องตรวจภายใน PV181งานประกัน
ฝ่ายเภสัชกรรมงานผู้ป่วยใน418งานประกัน
126หัวหน้างานเภสัชกรรม404หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย197ศูนย์ประสานสิทธ์
104ห้องจ่ายยานอก444ผู้ป่วยในชายงานยุทธศาสตร์
299ห้องคลังยา106ผู้ป่วยในชาย615หัวหน้างานยุทธศาสตร์
งาน X-Ray187หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิงห้องประชุม
297ห้อง X-Ray177ผู้ป่วยในหญิง114ห้องประชุมตึกสงฆ์
115ห้อง X-Ray173ผู้ป่วยในหญิง182ศูนย์ฝึกอบรม
งานอื่นๆร้านค้า401ห้องประชุม HA
307ห้องวิทยุ301มินิมาร์ท619ห้องประชุมแม่อายอนุสรณ์
308ห้องแยกโรค305ร้านอาหารคอมพิวเตอร์
    298งานระบบคอมพิวเตอร์
      
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew