หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

24 กันยายน #วันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก #บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่อาย อาคารเลิศขจรสุข อำเภอแม่อาย
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประกาศเจตเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารสูงสุดของ โรงพยาบาลแม่อาย
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
อวยพรปีใหม่ 2564 จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย
๒๓ ตุลาคม : วันปิยมหาราช
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่อาย ณ โครงการหลวงห้วยเมืองงาม
องคมนตรี มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คริสต์จักรบ้านสุขฤทัย และนักเรียนจากมูลนิธิดรุณาทรมาร้องเพลงเต้นรำอวยพรวันคริสต์มาสให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อายทุกท่าน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย ได้ร่วมลงนามพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมอบรมเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” โดยโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย ร่วมกิจกรรมพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ยาอย่างปลอดภัยเเละสมเหตุผลในชุมขน อำเภอเเม่อาย ประจำปี 2562"
นายเเพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเเม่อาย พร้อมด้วยบุคลากรเเละเจ้าหน้าที่ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเเม่อายหลวง
การอบรมพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมบริการ พนักงาน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลแม่อาย
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 69ปี พระเทพมังคลาจารย์ ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย กล่าวเปิดงาน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกัน ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง"
การประชุม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 4/2562
กิจกรรม Big Cleaning Day
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานบูรณาการโครงการร้อยใจจรักษ์
กิจกรรม "รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่อาย
การป้องกันอันตรายจากหมอกควัน PM 2.5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ" ด้านสาธารณสุข
นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลแม่อาย
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คพสอ.แม่อาย
โรงพยาบาลแม่อาย ร่วมขับเคลื่อนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่อาย ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมิน Happinometer 2562
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๒
พี่น้องชนเผ่าลาหู่สวัสดีปีใหม่
เปิดศูนย์ ๗ วันอันตราย ปีใหม่ ๒๕๖๒
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง PCCในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
ทบทวนการบันทึกทางการพยาบาล
โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการร้อยใจรักษ์
ท่านองคมนตรีผู้แทนพระองค์ ตรวจเยี่ยมโครงการหลวงบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม Big Cleaning day
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew