หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการร้อยใจรักษ์
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการร้อยใจรักษ์โดย นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมแม่อายอนุสรณ์ โรงพยาบาลแม่อาย

โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew