หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง
โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล และชุมชน ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้าย พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรและภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ แม่ชีนักบวช จิตอาสา ผู้นำชุมชน ฯลฯ ที่สนใจทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้ายให้มีความรู้และทักษะในการดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เปิดพื้นที่ ให้พระสงฆ์และชุมชนเข้ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานจนเกิดรูปธรรมที่ใช้เป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ นำไปขยายผลต่อไป วิทยากรประกอบด้วย : - พระครูบวรวีรววศ์ (ครรชิต อกิญจโน) วัดวีรวงศาราม อ. เมือง จ. ชัยภูมิ - คุณเกื้อจิตร แขรัมย์ (เกื้อ) คุณสดศรี นครศรี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew