หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ทบทวนการบันทึกทางการพยาบาล
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายการพยาบาลจัดอบรมทบทวนการบันทึกทางการพยาบาลแก่ตัวแทนทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเข้าใจถูกต้องร่วมกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลแม่อาย

โพสต์เมื่อ 29 พ.ย. 2561

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew