หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม เปิดให้บริการเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างดีที่สุดต่อไป

โพสต์เมื่อ 03 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew