หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ คพสอ.แม่อาย รับการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ทีมนิเทศงานฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2562

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew