หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมิน Happinometer 2562
เรียน บุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย ทุกท่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ครั้งที่ 2
กำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 ขณะนี้ ได้ดำเนินการเปิดระบบประเมินเรียบร้อยแล้ว
จึงขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายทุกท่าน (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)) เข้าร่วมตอบแบบประเมินดังกล่าวตามวัน เวลาที่กำหนด
โดยสามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ทาง http://happinometer.moph.go.th/ หรือสแกน QR Code (รูปที่ 2)

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ Happinometer สำหรับบุคลากร ได้ที่
http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/Happinometer_ManualV.3.pdf
หรือ คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Jz7d-AL4FQokaRNz23tpduYu4FFUWsUE/view?usp=sharing

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เบอร์ภายใน 456

โพสต์เมื่อ 28 ม.ค. 2562

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew