หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ" ด้านสาธารณสุข
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ" ด้านสาธารณสุข
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการร้อยใจรักษ์ และโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ 26 ก.พ. 2562

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew