หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานบูรณาการโครงการร้อยใจจรักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานบูรณาการโครงการร้อยใจจรักษ์ บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์)

โพสต์เมื่อ 25 ม.ย. 2562

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew