หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คุณวรรณชัย เลขาลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฟาร์มตัวอย่างจากส่วนกลางสำนักพระราชวัง ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงพยาบาลแม่อาย โดยร้านค้าได้จัดจำหน่าย พืช ผัก และผลไม้ปลอดสารพิษหลากหลายชนิด

โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2562

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew