หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การแพทย์ไทยในพระอุปถัมภ์
ก้าวหน้าล้ำทุกขณะทันสมัย
พระเมตตาประชาชนผ่านพ้นภัย
อนามัยที่ดีเพื่อชีวิต
งาน พ.อ.ส.ว.สืบต่อเนื่อง
พลเมืองทุกแห่งหนพ้นวิกฤติ
พระเกียรติคุณบุญบำเพ็ญเป็นเนืองนิตย์
สำรวมจิตขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อาย

โพสต์เมื่อ 04 ก.ค 2562

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew