หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
องคมนตรี มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ยังได้รับฟังบรรยายสรุปรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการ จนถึงเวลา 14.30 น. คณะจึงได้เดินทางกลับ
นางสาวนิสิตา ภิญโญ
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค 2563

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew