หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
26 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดพิธีถวายโล่สดุดีเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน #โรงพยาบาลแม่อาย ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทองค์กร โดยมีนายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย เป็นผู้รับมอบ
นางสาวนิสิตา ภิญโญ
โพสต์เมื่อ 01 ก.ย. 2563

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew