หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บนดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ

ในการณ์นี้นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย ได้ร่วมต้อนรับองคมนตรีและนำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
นางสาวนิสิตา ภิญโญ
โพสต์เมื่อ 28 ม.ค. 2564

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew