หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศเจตเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารสูงสุดของ โรงพยาบาลแม่อาย
คณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย ร่วมแสดงเจตจานงสุจริตต่อต้านการทุจริต
ในปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมแม่อายอนุสรณ์ โรงพยาบาลแม่อาย
น.ส.เยาวลักษณ์ สังวาลย์
โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew