หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:35:00 - 27 ก.ย. 2562
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 15:32:00 - 27 ก.ย. 2562
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 15:30:00 - 27 ก.ย. 2562
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเปล 15:10:00 - 27 ก.ย. 2562
5 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 10:50:00 - 23 ก.ย. 2562
6 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานผู้ป่วยในชาย ... 14:11:00 - 10 ก.ย. 2562
7 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ... 14:01:00 - 10 ก.ย. 2562
8 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 13:54:00 - 10 ก.ย. 2562
9 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ... 15:56:00 - 08 ก.ค 2562
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com