หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 15:21:00 - 19 มิ.ย. 2562
2 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ... 15:19:00 - 19 มิ.ย. 2562
3 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 10:57:00 - 04 มิ.ย. 2562
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com