หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 14:32:00 - 17 ก.ค 2562
2 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักเปล จำนวน 2 อัตรา 16:32:00 - 08 ก.ค 2562
3 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ... 15:56:00 - 08 ก.ค 2562
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com