หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 15:10:00 - 06 ธ.ค. 2562
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข งานควบคุมโรค โรงพยาบาลแม่อาย 16:00:00 - 05 ธ.ค. 2562
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแห... 15:53:00 - 25 พ.ย. 2562
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com