หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานและเผยแพร่ผลการปฎิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ไฟล์แนบ    EB14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลปฎิบัติราชการปร_11126_5e69a4009c56e.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew