หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB 9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ไฟล์แนบ    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552._11126_5e6cf1f49774b.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew