หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ไฟล์แนบ    EB 24 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร_11126_5e6cd8a338b9f.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew