หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว จำนวน 1 ตู้
ไฟล์แนบ    เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นเ_11126_60225e79c54bd.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew