หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
64 EB 10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
ไฟล์แนบ    EB 10 ข้อ 4 หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน_11126_604b4c7c2ef2c.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew