หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง
ไฟล์แนบ    เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่า_11126_6065705a449f5.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew