หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
64 EB 18 ข้อ 2.2.2 (รอบ 12 เดือน)หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขอ อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    EB 18 ข้อ 2.2.2 รอบ 12 เดือน._11126_612f401c256e4.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : Panomkorn Peawkaew