หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ไฟล์แนบ    คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ประพฤติมิชอ_11126_5c80cd3e47e95.pdf

โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com